Hương Xuân tổ chức các hoạt động sôi nổi ngày 18/11
18/11/2022 03:33
Hương Xuân tổ chức các hoạt động sôi nổi ngày 18/11
Hương Xuân tổ chức các hoạt động sôi nổi ngày 18/11
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930- 18/11/2022. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng, lời chúc sức khỏe tới toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ xã đến thôn; đồng chí Bí thư Đảng ủy ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của MTTQ xã nhà trong phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thời gian qua.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong muốn,MTTQ xã Hương Xuân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần dân tộc và nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong toàn xã đoàn kết, gắn bó, tin tưởng, nỗ lực vươn lên, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Nông thôn mới; góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của xã nhà.
Thường trực đảng ủy tăng hoa chúc mừng MTQ Xã
Đồng chí Thái Thị Hoa Lợi- PP LĐTB&XH, Phó đoàn công tác đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tocjoj tại thôn vĩnh úc