Hương Xuân là xã miền núi nằm về phía tây nam của huyện Hương Khê, có tổng diện tích tự nhiên là 2843,04 ha, có 4257 khẩu. Được phân bổ thành 10 xóm, có 2 trường học và 1 trạm y tế. Các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn tiếp tục đổi mới, huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hệ thống giao thông, điện, trường học, trạm y tế, hỗ trợ xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo. Đến nay đã đạt được 10/20 tiêu chí Nông Thôn mới, đó là tiêu chí Điện, Thông tin và Truyền thông và An ninh trật tự, quy hoạch, Giáo dục, Trường Học, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Thủy lợi, Y tế và Hình thức tổ chức sản xuất. Tính đến đầu năm 2018, toàn xã có 03 được công nhận Làng Văn Hóa : Thôn Phú Hòa, Phú Hương 2 và Hòa Xuân; 04 thôn được công nhận năm thứ 2: Thôn Phú Hương 1 và Vĩnh Úc, Vĩnh trường, Trường Sơn.