ảng bộ xã Hương Xuân Được thành lập tháng 4 năm 1930, lúc đó là Chi bộ Xuân Lũng. Trải qua 88 năm thành lập, đến nay 218 đảng viên, sinh hoạt tại 12 Chi bộ. Trong đó 09 Chi bộ nông thôn, 02 Chi bộ Trường học, 01 Chi bộ Y tế. Trải qua 30 kỳ Đại hội Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 14 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ đã có nhiều năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh và được Chính phủ tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thường trực Đảng ủy

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Trương Thị Hằng

, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Ông Phan Văn Dinh

Phó BT, CT HĐND xã

3

Ông Trịnh Xuân Thắng

Phó BT, CT UBND xã

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ HƯƠNG XUÂN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

Trương Thị Hằng

Bí thư Đảng ủy

0971293013

2

Trịnh Xuân Thắng

CT UBND

0973110536

3

Phan Văn Hường

PCT UBND

0378856853

4

Phan Văn Dinh

PBT Đảng ủy

0982127623

5

Hoàng Văn Phong

CT Hội CCB xã

0974511306

6

Phan Ngọc Thiên

Tư pháp

0916336729

7

Nguyễn Anh Sơn

Trưởng CA xã

0988290123

8

Phan Văn Huấn

Xã đội trưởng

0976181941

9

Lê Thị Quyên

VH Chính sách

0332146797

10

Lê Hữu Cường

CT Hội ND

0384795329

11

Võ Thị Mai

Kế Toán

0379217666

12

Nguyễn Thanh Nga

BT Đoàn TN

0987040717

13

Nguyễn Công Hoàn

PCT Hội ND

0987441079

14

Ngô Thị Huyền

Văn phòng đảng ủy

0977662858

15

Trịnh Thị Hà

VP UBND xã

0974637788

16

Nguyễn Thị Loan

CT Hội PN

0972253570

17

Đinh Thị Lai

CB NTM

0975789521

18

Nguyễn Công Hoàn

Phó CT Hội ND

0987441079

19

Dương Danh Hùng

CB Địa chính

0967241114

20

Nguyễn Văn Lệ

CT UBMTTQ xã

0912494261

21

Trịnh Xuân Trọng

Phó CT HĐND xã

0966192351

22

Trần Công Đức

Phó Công an xã

0986138234

23

Nguyễn Thị Kiều Hạnh Trang

Phó CT Hội PN

0974748089

24

Đinh Quốc Hương

Phó CT UBMTTQ xã

 

25

Nguyễn Văn Hậu

Phó CHT Ban CH Quân sự xã

0394285675

26

Phan Thanh Nam

CB Phụ trách tôn giáo

 

27

Trịnh Xuân Thảo

CB Khuyến Nông

0985947673

28

Lê Hữu Thành

PCT Hội CCB xã

0972878548