Hương Xuân tổng kết nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022
28/12/2022 10:33
Hương Xuân tổng kết nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022
Hương Xuân tổng kết nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022

Chiều ngày 29/12, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đại diện Uỷ Ban kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy xã cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

Đồng chí Trương Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc hội nghị

 


Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng ủy xã Hương Xuân đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản của cấp trên bằng các kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực.

Đồng chí Phan Văn Dinh - Phó Bí thư đảng ủy báo cáo

Có 8/10 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt gồm: Thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách trên địa bàn và xây dựng khu dân nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng thu nhập đạt 194 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 47 triệu đồng /người/năm. Văn hóa, xã hội có bước phát triển, có 9/9 thôn đạt văn hóa; có 1.202 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 705 gia đình thể thao, trên 70% người dân có điện thoại nối mạng Intenet.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; năm 2023, Đảng ủy xã Hương Xuân tiếp tục đoàn kết, quan tâm về công tác cán bộ, cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chủ động, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt, xây dựng lộ trình kế hoạch các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đào tạo nghề, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.


 

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Hương Xuân đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.