175 cán bộ, đảng viên được quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương
14/11/2023 08:56
Sáng 14/11, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến tại Đảng bộ xã Hương xuân tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh với 175 cán bộ, Đảng viên tham gia
175 cán bộ, đảng viên được quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương

Các đại biểu dự hội nghị...

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện trực tiếp quán triệt 12 chuyên đề, gồm: 1 nghị quyết, 3 quy định, 4 chỉ thị, 3 kết luận và 1 hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực.

Các đồng chí cán bộ Đảng viên tham gia nghiêm túc lắng nghe ý  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Điện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng.Về một số nhiệm vụ cần tập trung thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trước hết là công tác kiểm điểm cuối năm trên các lĩnh vực, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2024; tiếp tục chỉ đạo tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở các khu dân cư còn lại đảm bảo thiết thực, ý nghĩa; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sản xuất vụ Đông đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; chủ động phòng tránh thiên tai; tập trung các biện pháp, giải pháp tăng thu ngân sách; đôn đốc, chỉ đạo giải ngân kịp thời các nguồn vốn; dồn sức cho xây dựng nông thôn mới.

Tác giả: Nguyễn Nga