Tổ tuyên truyền lưu động xã tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19
22/06/2021 04:14
Tổ tuyên truyền lưu động xã tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn xã Hương Xuân
Tổ tuyên truyền lưu động xã tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tổ tuyên truyền lưu động xã tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn xã Hương Xuân

Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-UBND, ngày 04/6/2021 về việc thành lập Tổ tuyên truyền thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 xã Hương Xuân. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền vận động việc thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã, trong đó chú trọng việc thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Một số hình ảnh của Tổ tuyên truyền lưu động xã Hương Xuân:

 

Tác giả: ban văn hoá - Nguồn: Ban văn hoá